Výklad snu

Autor

Jmenuji se Lukáš Berta. Životním místem je pro mě Brno, kde se souběžně věnuji vykládání snů, práci v oblasti elektronických médií a online reklamy. Můj zájem o "tajemství lidské mysli" vyústil nakonec ve vznik těchto stránek – 16. října 2007 jsem zaregistroval doménu vykladsnu.cz, kde se naplňuje má vize vlastních internetových stránek zabývajících se analytickým i výtvarným přístupem ke snění. Jsem rád, že se stránky výkladů snů dlouhodobě těší hojné návštěvnosti a dokonce jsem byl požádán, abych v České televizi představil můj vlastní a svébytný přístup k výkladům snů (pořad Fokus ČT24, 22.11.2008 ČT24)

Lukáš BertaO výklady snů jsem se začal vážně zajímat během studií na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Jako svoji semestrální práci jsem ve druhém ročníku obhajoval interaktivní snář s názvem "Jeden den". Tento snář nabízel uživateli možnost prožít se mnou jeden virtuální den, který byl v závěru završen snem. Výběr denních aktivit, které v mém dni uživatel ovlivňoval, vždy předurčil podobu snu.

Má počáteční východiska pro výklady snů spočívala na Freudových poznatcích. Postupem času jsem došel k názoru, že Freudova metodologie je příliš jednostranná a není vhodné ji používat pro analýzu širšího snového materiálu. Své uvažování o snech jsem tak přiblížil především výkladům symboliky ve výtvarném umění a řeči poetických jinotajů. Začal jsem se zabývat dalšími směry a pohledy na snění, které nabízejí C. G. Jung, M. Boss a další. V nastolené cestě mnohostranného výkladu snů pokračuji dodnes.

Publikuji rovněž anglicky: dream symbols and meanings. V posledních letech se stále více věnuji rovněž činnosti v oblasti výkladů karet (tarot reading) a horoskopů (horoscopes), v neposlední řadě též vlastní kolekci andělských karet.

MgA. Lukáš Berta
www.lukasberta.com