Výklad snu

Sen a symboly

Sny poskytují mnohý materiál symbolické hodnoty. Není však pravdou, jak se o tom snaží čtenáře přesvědčit běžné výkladové snáře, že tyto symboly mají univerzální a v čase neměnný význam a že je lze proto vykládat podle jednotného klíče. Pravdou je spíše to, že mnohé předměty a situace přebírají svoji zástupnou, tedy symbolickou, roli podle specifických vlastností a dané situace.

Například v běžném životě je červená kapka symbolem dárcovství krve nebo transfuzního oddělení právě díky tomu, že krev je jednak tekutá (vytváří kapky) a také díky tomu, že je červená. Obě tyto vlastnosti jsou pro krev jedny z nejtypičtějších. Tekutost a červenost, druhá jmenovaná obzvláště, nejsou nejdůležitějšími vlastnostmi krve pro člověka, ale slouží k rychlé vizuální identifikaci. Další vlastnosti krve, jako je životodárnost, schopnost přenášet kyslík nebo srážlivost jsou jistě životně důležitější než červenost, ale tyto se nehodí pro symbolické zobrazení. A to především proto, že tyto vlastnosti nejsou na první pohled zřejmé. Proto se vizuální symbolika drží vlastností zjevných a typických (u neslyšícího přeškrtnuté ucho, u prudké zatáčky klikatý symbol připomínající hada atd.)

Symbolika ve snu tak může mít dvojí charakter. Předměty mají své typické obecné vlastnosti, na kterých se shodne většina lidí. Třeba že slunce poskytuje světlo, teplo a vznáší se nad našimi hlavami. Slunce je díky tomu vhodným prostředkem, tedy symbolem, k vyjádření našeho vědomí a poznání. Osvětluje po ránu oblasti dříve zahalené tmou. Díky schopnosti dodávat energii a své jedinečné nadřazenosti na obloze je vhodné také jako symbol božství.

Každá věc však může mít i vlastnosti jedinečné, které nesou sdělovací hodnotu pouze pro snícího a nelze se jich dobrat jinak než jeho volnými asociacemi. Takže kromě obecných vlastností, které již zmiňované slunce má, můžeme zjistit, že například ten či onen snící měl v dětství na ledničce obrázek usmívajícího se slunce. Proto se mu při pomyšlení na slunce vybaví místo božství nečekaně chlad a potrava.