Výklad snu

Sny a jejich výklad

Jaký účel mají naše sny?

Sny nevznikají samy o sobě proto, aby byly vykládány. Nicméně i když k nám nepromlouvají přímo, lze se dopátrat významu, který by mohly nést a který se zdá být pro náš bdělý život užitečný.

Na účelnost našeho snění existuje mnoho teorií. Jedna přisuzuje snům roli zahalující skutečnost, druhá roli odhalující skutečnost, další tvrdí, že nenesou vůbec žádný smysl. Existuje i mnoho dalších teorií. Mezi dva základní postoje je možné počítat výklady snů podle Freuda a Junga. Freud byl biolog a materialista, a proto tvrdil, že sen je strážcem našeho spánku a jeho hlavní účel je plnit naše přání. Jung byl pro změnu orientován kulturně a duchovně a sen proto považoval za protipól (kompenzaci) naší bdělé a vědomé duševní činnosti. Sen se podle Junga snaží o rozšíření našeho vědomého postoje, snaží se přinést do našeho vědomí „nové životní obzory“. Kompenzace ve snu podle něj představuje činnost, kdy neakceptovatelné obsahy vědomí (tedy to, co Jung nazývá „stín“) nenachází uplatnění v bdělém životě, a tak se snaží získat konkrétní podobu alespoň ve snech. Sen si tak lze představit jako trvalý a plodný dialog mezi vědomým a nevědomým světem uvnitř nás.

I přes veškerou rozdílnost se snad všechny směry vykládání snů shodují pouze v jednom: sen se zabývá vzpomínkami z našeho bdělého života a je do jisté míry jeho volným pokračováním. Jelikož je spánek aktivitou ozdravnou, lze se domnívat, že i účel snu je rovněž ozdravný. Sen si tak lze podle mého názoru představit jako proud řeky, který postupně ze špičatých kamenů dělá oblázky. Jako se voda v řece snaží vyplavit nečistoty a zbrousit ostré a nebezpečné výčnělky kamenů, tak se i naše sny snaží vzpomínky zbavit nepříjemných hran a ty zbytečné vyplavit pryč z našeho života.