Výklad snu

Výklady snů

Rok 2016

Výklad série snů

Rok 2009

Výklad série snů

Výklad jednotlivých snů

Rok 2008

Tématické výklady snů

Výklad jednotlivých snů

Rok 2007

Výklad série snů

  1. Popis snové série šesti snů
  2. Výklad snové série šesti snů

Výklad jednotlivých snů

Rok 2003

Výklad série snů

  1. Výklad snu o palmovém tunelu (úvodní sen)
  2. Výklad snu o asfaltovém jazyku
  3. Výklad snu o obřadu na ostrově
  4. Výklad snu o černém havranovi
  5. Výklad snu o slepeckém psovi
  6. Výklad snu o bezvládnosti a probuzení
  7. Výklad snu o slunečních brýlích

Starší výklady

Starší výklady jsou poznamenány okouzlením ze studia Fredova Výkladu snů. Dalo by se říci, že je pro mé rané výklady mnohdy typická jejich jednostrannost a absence většího nadhledu. Jinak řečeno v počátcích mého zájmu o výklady snů se často stávalo, že jsem takříkajíc pro samé stromy neviděl les. Proto doporučuji brát je s jistou rezervou.

Rok 1998