Výklad snu

Výklad snu o zúžených schodech

Snící: 27 let / muž / svobodný / sen z 07-2007

Popis snu

Prostředí a pocity:

Ubytovací zařízení. Pravděpodobně se jedná o školní zájezd.

Děj:

Byl jsem hledat toaletu a skončil v cizím pokoji. Prohlížím si věci položené na posteli a poličkách. Majitelé pokoje přichází, zdravím je. Oni neví, že jsem si prohlížel jejich věci.

Chci jít nyní k sobě. Zjišťuji, že schody do patra jsou buď příliš příkré nebo že strop nad nimi je příliš úzký. Po schodech se prostě nedá vyjít, protože prostor nad nimi se postupně zužuje do úzké štěrbiny, kterou bych se sotva protáhl. Zkouším to, ale bezúspěšně. Objeví se můj bývalý učitel R. a sdělí mi, že nahoru lze přece jen vyjít. Požádám ho, ať jde první. Plazí se a skutečně se mu to podaří. Použije při výstupu manévru, kdy na chvíli ztratí kontakt se schody a zamíří tělem i nad volný prostor vedle nich. Nalezne tak skulinu, kterou jsem dříve neviděl. Následuji ho a výstup se mi daří.

Výklad snu

Obecný výklad:

Schody a nemožnost je zdolat připomínají marné životní úsilí dosáhnout vyššího životního „patra“, ať už duchovního nebo společenského. Jak se zdá, problémem není ani tak náročnost samotného životního vzestupu, schody totiž nejsou ani vysoké a ani příkré, ale spíše zúžený a omezený manévrovací prostor v podobě štěrbiny. Učitel R. se stává vzorem a ukazuje dosud neviděnou možnost překonání i takové dosud bezvýchodné situace. Podle R. je potřeba se odpoutat od země a využít nebezpečného prostoru bez opor pro osobní vzestup.

Konkrétní situace:

Snící měl v plánu doktorské studium, které se však zdá být v reálném životě nezvladatelné společně s jeho současným zázemím a náročnou prací. Jeho životní manévrovací prostor je tak zúžen a omezen v případném směru k akademickému nebo osobnímu vzestupu. Učitel R. mu ukazuje nakonec schůdnou cestu, která však vyžaduje vzdát se tradičních postupů. Tyto jsou snem zobrazeny jako chůze po schodech, tedy životní dráha po jasně členitém území s logicky uspořádanou strukturou. Pod tradičními postupy je možné spatřovat standardní přijímací řízení doktorského programu, předem vypsané téma a spořádané studium založené na studiu a citacích klasické literatury. Pod obratnou improvizací se pro změnu skrývá hledání místa pro nové téma, které nebylo dosud oborovou komisí ke studiu vypsáno; tématu případně natolik nového a aktuálního, že při jeho zpracování nebude možné opřít se o starší literaturu. Schody zde zastupují životní přístup postavený na jasně vytyčených plánech. Tato cesta se zdá být ale současně nedostupná. Jediné snem nabízené řešení je zkratkovitá ignorace konvenčního řešení a životní dráha směrem vzhůru je spojena s krátkodobou obratnou improvizaci nad volným prostorem bez opor. Sen nabízí vzdušnou cestu výše vyžadující volnomyšlenkářství a lehkovážnost nebo pořádnou porci odvahy.

Závěrečná poznámka:

Sen lze nahlížet jako typické Freudovské splnění přání. V tomto případě osobního rozvoje. Při důkladném Freudovském výkladu by také stálo za povšimnutí, že stísněný výstup na vrchol schodů může obrazně působit stísněným vaginálním dojmem. Výstup po schodech jako doklad sexuálního úsilí směřovaného k vrcholu se přímo nabízí. Nicméně v kombinaci s učitelem R., který ukazuje vhodnou cestu, se zdá tato výkladová linie slepá.