Výklad snu

Jak sny vykládat?

Jak sen zapsat?

Říci, že se mi dnes v noci zdálo o práci, je stejně hodnotné jako říci, že Prodaná nevěsta je divadelní hra o lásce a penězích. Výklad snů vyžaduje především dobrý popis. Bylo zjištěno, že máme tendenci s odstupem času své sny doplňovat a domýšlet o detaily, které jim dávají ucelenější ráz a které je přibližují logice všedního dne. To je samozřejmě špatně. Sen má cenu právě pouze takový, jaký se nám zdál, a to i přesto, že je mnohdy podivný a čas, hmota a prostor se v něm nechovají běžným způsobem. Proto je třeba sny zaznamenávat bezprostředně po probuzení. Nejlépe poslouží obyčejná tužka a list papíru uložený vedle postele. Pokud máte sny živější a delší a nechce se vám psát román, když máte ještě víčka slepená k sobě, použijte svůj mobilní telefon jako diktafon. Většina novějších mobilů má tuto funkci běžně k dispozici.

Jak sen vyložit?

Na začátku je většinou ojedinělý zážitek, silný a důrazný sen, který vám uvízl v paměti a nyní toužíte zjistit, co znamená. Měli byste si uvědomit, že jednotlivý sen má asi stejnou výpovědní hodnotu jako první tři vteřiny při setkání s neznámým člověkem. Člověk na vás udělá dojem, ale na to, abyste zjistili, jaké jsou jeho vnitřní rysy a povaha, budete potřebovat ještě dlouho sedět společně u stolu a vypít pár skleniček vína. Jinak řečeno, výklad snů chce svůj čas.

Ojedinělý sen z počátku nemá valnou cenu a je třeba zaznamenat celou sérii snů. Nejlépe je zaznamenávat své sny průběžně během několika měsíců nebo dokonce let. Ne každý sen lze vyložit a ne každý lze vyložit zcela a úplně. Série snů je proto důležitá z toho důvodu, že poskytne bohatší přehled o vztazích, které uvnitř světa vašich snů panují. Je to stejné, jako když sledujete televizní seriál. Pokud vám jeden díl uteče, budete možná zklamaní, ale pointa vám jistě neuteče. Když ze seriálu shlédnete jen jeden vybraný díl, pobavíte se, ale nedozvíte se prakticky nic.   

Klíč k výkladu je pouze individuální a je uložen v jedinečnosti a souvislostech celého života snící osoby. Při práci s vlastními sny proto dbejte na následující zásady:

 • Obohacujte sny o vlastní asociace
  • Sny není dobré chápat doslovně. Abyste zjistili, jaké sdělení mohou nést, musíte si představit jednotlivé obrazy ze snu a nechat své myšlenky volně plynout.
  • Pak třeba zjistíte, že červený flek od vína, který jste viděli ve snu, vám připomíná červenou na semaforu a nabádá vás k zastavení. Bílá záclona u otevřeného okna vám zase pro změnu připomíná bílý závoj nevěsty a nabádá vás, abyste se po nějaké poohlédli. Postupně zjistíte, že třeba i taková smrt ve snu nemusí znamenat opravdovou smrt, ale třeba zánik nějakého snažení či myšlenky. Obdobně létání může mít sexuální podtext nebo naopak může znázorňovat snahu povznést se, odpoutat se od reality, mít „úlet“ atd.
 • Bavte se o snech s rodinou, se svými známými a kolegy a dalšími lidmi, kterým důvěřujete.
  • I když máte jistě dostatek vlastních nápadů ke snům, věřte, že ostatní vás znají tak říkajíc i z té druhé stránky. Pokud k vám budou upřímní, čas od času vás upozorní na některé vaše vlastnosti, které si třeba ani sami nepřipouštíte a které se mohou ve snech objevovat přímo nebo ve zkreslené podobě.
  • Za příklad vezměme sen o hodinkách, které snící získal. V tomtéž snu se však také zastavil čas. Získání vytoužených luxusních hodinek lze považovat za marnotratnost a zbytečnost právě z důvodu jejich nepotřebnosti ve světe bez času. To si však snící nebyl s to úplně přiznat až do chvíle, než mu kolega v práci řekl: „K čemu Ti ale budou hodinky, když nebude existovat čas?“ 
 • Porovnávejte sny vzájemně mezi sebou a sledujte vývoj příbuzných obrazů, které se v nich opakují
  • Před týdnem se mi zdálo o nebezpečném drakovi v jeskyni, dnes o tom, jak na zahradě vidím utíkat plachou ještěrku. Nebo před měsícem jsem měl sny o tom, jak jedu v autobuse plném lidí, dnes se mi zdálo, že řídím sám a ještě k tomu vlastní automobil.
 • Porovnávejte sny s vaším bdělým životem
  • Výklad snu by vás měl upozorňovat na problematické oblasti vašeho života.
  • Dobrý výklad by měl proto především povzbuzovat a podporovat v překonávání těchto problémů. Je to mnohdy jako ona klasická otázka, zda je sklenice poloprázdná nebo poloplná. Záleží jen a jen na úhlu vašeho pohledu. Když se kuřákům a alkoholikům, kteří se chtějí zbavit závislosti, bude zdát o tom, jak s gustem kouří kubánské doutníky nebo jak si prolévají hrdlo dvanáctiletou whisky, pak lze spolu Freudem říct, že si tito lidé ve snu prostě a jednoduše plní své tajné přání zase kouřit a pít. Lepší však může být konstatovat s odkazem na Junga, že kouření a pití ve snu je pouze projevem jejich odvrácené stránky osobnosti zvané stín. A tento stín je potřeba respektovat, smířit se s jeho existencí a naučit se s ním žít.
 • Čtěte, čtěte a čtěte
  • Teprve studium různorodých teorií vám poskytne dostatek prostoru k tomu, abyste si vybrali tu, která vám padne jako dobře ušité šaty.
  • Nezapomeňte, že všechny teorie jsou pouze a jen teorie. To znamená, že nepopisují všechny případy a všechny možnosti, které mohou nastat. Inspiraci, jak se sny zacházet, je proto třeba hledat především v konkrétních výkladech snů, které se objevují v literatuře.

I kdyby měli pravdu ti největší skeptikové, kteří tvrdí, že sny nemají žádný vlastní smysl a jsou jen zbytečným pozůstatkem našeho vývoje obdobně jako chlupy v podpaží, i pak by ještě stále bylo smysluplné se jimi zabývat. Jednak proto, že více než století, které uběhlo od vydání Freudova stěžejního díla, užitečnost výkladu snů potvrzuje. A za druhé proto, že sny odrážejí náš bdělý život, a mohou velmi dobře posloužit jako projekční plátno, na které promítáme naše myšlenky, touhy i strasti. Nevhodným výkladem lze samozřejmě i uškodit. Je to však stejný případ jako s noži. Jsou užitečné, a proto se vyskytují v každé domácnosti. S nožem lze ale také ublížit sobě i komukoli dalšímu. To ale není důvod přestat je používat nebo práci s nimi zakázat. Nezbývá proto popřát mnoho zdaru, vytrvalosti a především obezřetnosti těm odvážlivcům, kteří se na dlouhou cestu výkladů vlastních snů vydají.