Výklad snu

Jak se vzájemně ovlivňují sny partnerů

Partnerské sny, které na sebe navazují

Zvláštní fenomén ve snění představují partnerské sny, které na sebe tematicky přímo navazují. Tyto sny vznikají především na základě soužití a každodenního řešení bdělých situací, které pár provází. Jako příklad poslouží níže uvedená série. Hlavním motivem, který se v nich prolíná je snaha o vyrovnání se s výzvami dospělosti a tedy i možným otěhotněním.

V prvním snu ženy se objevuje dobře známý symbol hada, který lze v tomto případě interpretovat jako mužský penis. Nahota snící připomíná její bezbrannost a odevzdanost. Postavy ve vodě mohou naznačovat i nevinnost prenatálního stádia, kdy je člověk v samém počátku obklopen vodou. Pro symboliku dospívání je příznačné zvětšování hádků a přicházející obavy z nich. Útěk do domu a dorážení velkého hada na jeho dveře a stejně tak i ocitnutí se v hadím korytě přímo vybízí k sexuální interpretaci.

Ve druhém snu dochází k vývoji. Snící žena má již zcela patrné bříško a cítí se těhotná. Téže noci muž reaguje tak, že nechá svého „hádka“ při akupunktuře potupně zranit jehličkou. I když tento moment lze vnímat dvojznačně, protože cílem akupunktury, na kterou skutečně snící dochází, není zraňovat, ale naopak organismus povzbuzovat. Při troše představivost lze v jeho dalším snu spatřit rej spermií (hru basketbalistek v hale), a tedy obrazné naplnění cesty, na kterou se jeho žena současně touží i zdráhá vydat. 

O něco později přichází další sen ženy, který ji nastavuje vlastní nevyzrálou tvář (její růžové šaty a růžové šaty malé holčičky). V tomto snu  se však žena s přisouzenou rolí nehodlá ztotožnit („není mi podobná, ale cítím, že jsem to já“). Lze proto jen očekávat, že v mnoha dalších snech bude docházet k pozvolnému a zajímavému vývoji snů celého páru.

4.10.2008 (žena, 28. let)

Koupání u jezera.
Hodně koupajících se nahých děvčat. Já jsem mezi nimi. Některé dívky plavou, jiné stojí částečně ve vodě, hrají si spolu, stříkají na sebe vzájemně vodu. Já stojím nahá ve vodě blíže ke břehu. Najednou vidíme, jak na hladinu vplouvají malí tencí hádci. Nejdříve si s nimi hrajeme, jsou přítulní a nepředstavují pro nás hrozbu. Po krátkém čase se hádci zvětšili a stali se obrovskými hady. Otevírali na nás tlamy, ve kterých měli zuby. Já obraz hada s otevřenou zubatou tlamou viděla z dálky. Dívky popadla panika a začaly utíkat ven z vody, já jsem se na útěk dala též. Schovaly jsme se do domu, ocitly jsme se v místnosti, jakémsi bílém prostoru se starými dveřmi, které jsme za sebou zavřely. V oné místnosti jsme byly namačkané, stále nahé. Po chvíli jsme slyšely náraz do dveří a i když jsme nic a nikoho neviděly, věděly jsme, že na nás doráží velký had. Další rána a díra ve dveřích. Skrz díru jsem viděla hadí tlamu. Dívky začaly křičet, já se rychle dívala, kudy bychom mohly uniknout a při pohledu doprava jsem spatřila malé bílé dřevěné okno s bílými dřevěnými příčkami. Podařilo se mi jej otevřít a protáhnout se jím ven. Otočila jsem se a viděla jednu holku, která vylezla oknem za mnou, Ostatní zůstaly uvnitř. Dostala jsem se na travnatý prostor. Věděla jsem, že vlevo jsou hadi, podívala jsem se vpravo jako na nejschůdnější cestu k úniku, tam byl sráz dolů. Uviděla jsem dřevěný ukazatel se šipkou doprava a nápisem „HNÍZDO“. Plazila jsem se k němu, dostala se na okraj srázu a skutálela se dolů. V hlíně bylo široké a hluboké koryto a mne napadlo, že se tím korytem plazí nějaký obrovský had. Dostala jsem strach, že jsem se mu dostala do hnízda a že se s ním musím každou chvíli střetnout. Probudila jsem se.

5.10.2008 (žena, 28 let)

Návrat ke svatbě.
Vidím svatební hosty, mám na sobě svatební oblečení. Někteří z lidí však na naší skutečné svatbě ani nebyli. Jsem najednou opět v civilním oblečení. Pozoruji na sobě různá stádia těhotenství. Mám nejdříve malé bříško, poté velké bříško.

5.10.2008 (manžel, 29 let)

Akupunktura.
Jsem na akupunktuře. Zvláštní je, že proti všem zvyklostem mi doktor poslední jehličku umístí až při odchodu a to přímo do kořene penisu. Začnu se svíjet bolestí a je mi trochu trapně, protože jsem už na chodbě, kde prochází nějací lidé. Chodba mi připomíná družinu základní školy.

6.10.2008  (manžel, 29 let)

Basketbalistky.
Zdá se mi o tom, že vidím hru basketbalistek ve školní hale. Pravděpodobně je to hala z mé základní školy. Všechny jsou oblečeny v bílých dresech, což není obvyklé (nelze od sebe přece dobře odlišit oba týmy).

12.10.2008 (žena, 28 let)

Holčička v růžových šatech
Zdálo se mi, že na ulici vidím malou holčičku v růžových šatech. Poté i velkou dospělou dívku, která měla tytéž růžové šaty ušité jí na míru. Nakonec jsem cítila, že tato dívka jsem já a dívám se na sebe do zrcadla (nebo že se na tuto dívku – tedy sebe – dívám přes sklo, jakoby ze strany za zrcadlem). Obě popsané polohy se nejspíše střídaly. Ta dívka mi nebyla podobná, ale cítila jsem, že jsem to já.