Výklad snu

Výklad snu o zmeškané svatbě

Snící: 21 let / žena / svobodná

Popis snu

Prostředí, pocity, děj:

Můj svatební den, ráno. Plný dům svatebních hostů a já nemám svatební šaty. Pocit bezmoci, zklamání, pláču. Matka mi přináší staré zaprané šaty z krajky nebo staré záclony ty ale odmítám. V této fázi se většinou probouzím.

Občas je sen trocu jiný třeba hosté nečekají u nás doma ale již v kostele ale já pořád nemám šaty tak brečím bezmocně doma až mi někdo přijde říct že je po obřadu že déle na mě nečekali.

V každém snu však nemám svatební šaty a všichni svatebčané na mě čekají. Sen se mi zdává velmi často už asi 3 roky

Výklad snu

Svatba – Svatba představuje jistý rituální obřad, při němž dochází ke spojení muže a ženy. Pokud člověk pomine, že se jedná o skutečnou situaci, pak se snový sňatek stává symbolem pro spojení mužského a ženského principu v životě snícího. Když se svatba nedaří, může být příčinou samozřejmě neschopnost najít si v životě vhodný protějšek. Další možnost, jak vysvětlit potíže se sňatkem, je nesoulad mezi mužskou a ženskou rolí uvnitř snícího. Od ženy se například občas chce, aby se chovala rozumně nebo jednala přímo a bez náznaků (mužské kvality) nebo od muže, aby se nechal vést intuicí a romanticky snil (ženské kvality). Ne každý je však schopen najít v sobě takové kvality spojené s jeho vrozeným protějškem, případně je dále rozvíjet. I zde proto může nastat problém ve sjednocení obou protikladných stránek člověka. Překážky v harmonii a souladu jsou pak promítnuty do nezdařené svatby jako snového symbolu.

Svatební šaty – Říká se „šaty dělají člověka“. Šaty jsou tím prvním a nejnápadnějším, co o nás vypovídá navenek. Ukazují náš vkus a společenské postavení. Pokud nejsou vhodné šaty k dispozici, nemůžeme ve společnosti hrát odpovídající roli. Roli, která se od nás očekává. V tomto případě roli nevěsty. Šaty jsou tak určitým pozlátkem, které může ale rozhodně nemusí odrážet náš vnitřní svět a naše hodnoty.

Hosté na svatbě – Existují svatby tradiční i netradiční. K tradiční svatbě hosté prostě patří. A je třeba se k nim chovat jak se sluší a patří. Není možné je nechat dlouho čekat a už vůbec ne ukazovat se před nimi bez vhodného oděvu, jakým jsou právě svatební šaty, když se jedná o nevěstu. Hosté jsou obecenstvem, jsou společenským měřítkem, které nás prohlíží, hodnotí a škatulkuje. O to více, pokud hosté čekají na místě, jakým je kostel, na místě posvátném a svázaném staletými tradicemi.

Více informací o svatebních snech si přečtete v našem snáři.

Pasivita – zvláštní je, že opakovaný scénář snu provází jistá pasivita spojená se zklamáním a bezmocí. Je přece možné si alespoň představit, že snící bude k celému problému přistupovat více otevřeně a aktivně. Že šaty ušije. Nebo že někde šaty zajistí na poslední chvíli či s předstihem. Nebo dokonce, že předstoupí před hosty v šatech jiných než svatebních. Život je přece otázkou jak kompromisu, tak naší odvahy, vstřícnosti a porozumění okolí.

Ženský a mužský princip – Zvláštní a doslova příznačné je, že v popsaném typickém snu se nevyskytuje výrazná mužská postava. Proč s šaty pomáhá snící jen matka? Koho si vlastně při obřadu má vzít? To jsou klíčové otázky pro překonání nesnází. Šaty jsou jistě důležité, ale v životě jde přece o víc. Obřad je nakonec myslitelný i v civilním oděvu. Ale soužití s někým, kdo se dosud neobjevil ani na scéně, již mnohem méně.

Závěrem lze říct, že sen působí jako metafora strachu a úzkosti ze společenských konvencí (jak mě bez šatů přijmou hosté). Sužující může být i vědomí vlastní nepřipravenosti na otázky: „Co se vše ode mě v životě chce?“ nebo „Co když nejsem dostatečně připravena (šaty) na různé náročné požadavky v mém okolí (hosté)?“. Důležité je jistě to, co si snící sama pro život předsevzala i to, co od ní očekává okolí – najít si vhodného partnera a zastávat různé role, ty mužské nevyjímaje.

Jak se zdá, bez šatů nelze ve snu přistoupit ke svatebnímu obřadu, a dosáhnout harmonického svazku. Svatební šaty jsou tak otázkou připravenosti. Za zamyšlení bude stát právě to, jak se vyrovnat s nároky, které na snící klade její okolí či ona sama, a jak k nim přistupovat aktivně. Jedním z možných vodítek může být třeba moudrost, že bohatými se stáváme tak, že buď získáme větší majetek, nebo naopak snížíme naše nároky.