Výklad snu

Výklad snu o slepeckém psovi

Snící: 24 let / muž / svobodný / sen z 2003

Popis snu

Děj:

4.5.2003

I. „Jdu po přechodu pro chodce přes několikanásobnou křižovatku. Semafory nefungují. Vidím že za to může havárie velikého černého autobusu. Obezřetně se tedy rozhlížím a utíkám, abych stihl tramvaj. Rozběhnu se však příliš rychle a porazím plot z drátěného pletiva. Nastupuji do tramvaje a procházím až do zadní části vozu. Tramvaj se rozjíždí. Do mé části vozu přichází i muž se slepeckým psem. Pes kňučí a sténá. Muž mu nadává, že je přece zvlášť cvičený (ve snu si domýšlím, že zavinili nehodu autobusu). Vystupuji. Pán se psem taktéž. Pes vede s kňouráním pána za mnou. Po chvíli to již nemohu vydržet a s gestem se obracím k psovi, aby toho nechal. Začínám se vznášet, dělám pohyby podobné plaveckým a vznáším se stále výš kolem velkého skalního masivu. Probouzím se.“

II. „Chci namluvit postavu C. v mé hře jinak, ale někdo mi říká, že hra v archivu stejně zapadla.“

III. „Plavu v bazénu krytého stadionu. Vyskytují se problémy s příliš úzkými drahami, takže je zřízenci za provozu upravují.“

Výklad snu

 „Slepecký vodící pes“ zosobňuje živost a přirozenost, dost možná i pudovost vlastního nevědomí, spoutanou v kazajce sebeovládání a výchovy. Na vodícího psa však nelze pohlížet jako na obyčejného psa, kterému je vlastní především ochočenost a poslušnost. Vodící pes  je tím, kdo alespoň do určité míry vede a určuje cestu více než jeho pán. Taková životní tendence je snícímu proti mysli, a proto vnímá psa jako rušivý a nepříjemný element. Zajímavý je pak i vývoj od setkání se slepým mužem k vlastní sleposti o několik snů dále (Výklad snu o slunečních brýlích).

Vraťme se však ještě k ději snu. Na počátku je „křižovatka s nefunkčními semafory“. Semafory, které před časem sám snící rozvěšoval (Výklad snu o asfaltovém jazyku), už nefungují. Na životní křižovatce dochází k havárii. Svět kolem je méně uspořádaný a hůře řízený, proto je lépe rychle utéci na cestu pevně daných kolejí tramvaje. Takové koleje však život mohou příliš a jednostranně omezit. Dost možná právě proto je ve druhém snu život vnímán jako omezený úzkými plaveckými drahami, které je potřeba upravit.

Odpoutání se od země a snaha o útěk jsou konečnými motivy prvního snu. Jde o distancování se od přízemního dění pode mnou. Ovšem možná i o pocit ztráty opory a stabilního ukotvení na světě. Let je možné vnímat také jako snahu o překonání skalního masivu, snahu o zdolání jakési zkamenělé hory životních okolností, která brání snícímu v další cestě.