Výklad snu

Výklad snu o asfaltovém jazyku

Snící: 24 let / muž / svobodný / sen z 2003

Popis snu

Děj:

9.4.2003 „Jsem na nedaleké silnici, která vede směrem k práci pana E. Zjišťuji, že mé horské kolo je rozbité, vyměňuji jej za silniční s obrácenými berany, což mě posléze nutí jet jakýmsi vzpřímeným způsobem. Nějaký kolemjdoucí chce ode mě rozbité horské kolo koupit. Nasedám na silniční kolo a vracím se směrem domů. Přibližně na křižovatce zjišťuji, že je přede mnou na silnici velký val z kamení a asfaltu, který stále roste, blíží se a mění v jakýsi gigantický jazyk, který po chvíli mě i všechny okolo pohřbí zaživa. Je udivující, že jsou kolem mě rázem stovky lidí, kteří taktéž umírají udušeni pod asfaltovým jazykem.“

10.4.2003 „Vznáším se, zavěšuji semafory na velké křižovatce.“

Výklad snu

První nápadnou podobností prvního snu s minulým (Výklad snu o palmovém tunelu) je motiv „cesty“. Dokonce stejně jako minule končí osud snícího v závěru tragicky. Ale nepředbíhejme. Řekněme, že skutečnost zakouší přibližně následovně:

Opět se ocitá na životní cestě za pomoci kola coby podpůrného prostředku. Zjišťuje však, že „mé horské kolo“, tedy kolo, které umožňuje cestování i náročným terénem a náročnými podmínkami, „je rozbité“. Jinak řečeno, že snící není schopen vyhovět náročným životním či spíše společenským požadavkům. Proto „vyměňuji své kolo za silniční“, tedy za takové, které je optimalizované pro podávání maximálních výkonů na společností předem připravených cestách, jasně vytyčených životních drahách. Nicméně po výměně kola nepokračuji nadále v cestě do práce pana E., ale zcela opačným „směrem zpět domů“.

Pokud se první cesta do práce ukázala jako nedokončení hodná, pak cesta opačná, cesta domů, se ukazuje jako smrtelná. Byť zprvu sjízdná, posléze cesta směřující k domovu s sebou přináší smrt v anonymní mase lidí, přímo udušení v davu průměrnosti. Jedná se v podstatě o zobrazení dlouhodobého niterného sváru mezi cílevědomostí snícího, touhou vyniknout, s touhou po klidu a bezpečí domova. Sen naznačuje, že kompromis není v tuto chvíli možný.

V současném životním okamžiku sen nevidí žádné možné smířlivé řešení. Předkládá pouze prožitek extrémních variant. Je taktéž důsledným varováním, protože opakovaně staví snícího před vlastní zničení. Ten se ve snu dotýká vlastní smrti. Sen předkládá prožívání světa, které by mělo být v budoucnu obohaceno především o hledání nových alternativních cest. Ostatně ne nadarmo ke snovému zániku dochází v těsné blízkosti „křižovatky“, která skýtá možnosti lidské realizace v dalších směrech.

A skutečně v následujícím snu se tuto křižovatku již snaží snící ovládnout, když na ní rozvěšuje semafory. Snaží se vnést do vlastního rozhodování řád, který by umožnil společenské požadavky hrnoucí se ze všech stran sladit.