Výklad snu

Výklad snu o slunečních brýlích

Snící: 24 let / muž / svobodný / sen z 2003

Popis snu

Děj:

15.6.2003 „Spím ve svém pokoji. Probouzím se a zjišťuji, že jsem usnul s velkými a tmavými slunečními brýlemi, takže mám nyní oči otlačené a nemohu je pořádně otevřít. Všude je šero a temno. Cítím úzkost. Brýle jsem si z hlavy sundal a položil je na stůl, ale nacházím je na obličeji stále znovu. Chvílemi zahlédnu něco oční škvírou. Po chvíli vidím vše jakýmsi vnitřním zrakem, uvědomuji si však, že očima téměř nic nepostřehnu. V televizi vidím video sousedky N., jak jde do postele, kde na ní čeká jiný náš soused U. Obraz je rozostřen (kostičkován). Do pokoje přichází má babička a říká: ´Oni pojedou pryč´. Vidím sám sebe jako další bytost a několik lidí, na které se babiččin výrok vztahoval. Moje-jeho oči jsou výrazně živé a vypadají jako mléko či smetana, která se vlévá do kávy. Skutečně se probouzím.“

Výklad snu

Sen opět příznačně navazuje na předešlý (Výklad snu o bezvládnosti a probuzení). Důraz je od počátku kladen na probouzení a na oči a zrak coby orgán sloužící k orientaci. Snící usnul, tedy nechal se ukolébat životními okolnostmi. Toto zaspání se však stalo osudové, neboť teď není schopen dostatečně postřehovat svět a orientovat se v něm. Bdělost je pro něj spánkem. Má z toho přirozeně strach. Černé brýle mu brání ve výhledu a i když je sundá, zjišťuje, že tak vlastně neučinil. Snaha o vnitřní probuzení se je velmi naléhavá a zároveň složitá a bezvýchodná. Závěrečné opuštění vlastního těla znázorňuje distancování se od vlastního já za takovýchto okolností.

Sen poukazuje na skutečnost, že život spočívá v nutnosti nasazování si jakýchsi kriticky hodnotících brýlí, které časem člověka uspí a zaslepení. Možnost probudit se a otevřít oči je poté mizivá. I když tak člověk učiní, zjistí, že brýlí se nezbaví. Musí se spolehnout na jiné smysly, konkrétně na svůj vnitřní zrak, na intuici.

Slepota na začátku a výrazně živé oči na konci mohou zastupovat jakýsi iniciační akt, akt procitnutí vnitřního zraku, akt poznání. Brýle, sluneční tmavé brýle, brání ve výhledu a neumožňují vidět svět vlastníma očima a právě takový, jaký skutečně je. Naopak, snící vidí svět černě, snad skepticky. Naproti tomu závěrečné oči jsou protipólem k černobílým očím, které poskytují jen zjednodušený pohled na svět. Obsahují plnou škálu odstínů, které vznikají míšením bílé a hnědé. Takové oči jsou schopny vidět svět ve více odstínech a barvitěji.

V následujících letech byl motiv opakovaného snového probouzení se ještě mnohem naléhavější. Noční můry obsahující několikanásobné a několika vrstevnaté snové probouzení opětovně promlouvaly k bdělému já snícího, aby se nad sebou zamyslel a přehodnotil svůj bdělý přístup ke světu a životu, který byl ve své podstatě falešný a vysněný. Také sny s  tématikou cestování a křižovatek byly neustálým předmětem snů hledajících možnou novou životní cestu a především vyvázání ze zajetých kolejí.