Výklad snu

Výklad snu o škole a navigačním systému

Snící: 37 let / muž / ženatý

Popis snu

Prostředí, pocity, děj:

Ocitl jsem se opět na vysoké škole (ve skutečnosti je to již mnoho let, co jsem ji opustil). Vypadá ale docela jinak, je to rozlehlejší komplex budov. Dostali jsme s ostatními za úkol vymyslet navigační systém, který usnadní návštěvníkům orientaci v těchto budovách. Jdu si pro notebook, abych mohl navrhnout nějaké grafické řešení. Místo obvyklých barevných proužků nebo teček, které se táhnou po chodbách, mě napadá zasít třeba k environmentálnímu oddělení pruh trávy atp. U výtahu potkávám smutnou těhotnou ženu, která jej obsluhuje. Říká, že se bojí, jestli její dítě nebude mít nemocné srdce, protože přenáší. Utěšuji ji, že by ji to doktoři již dávno oznámili.

V dalších snech téže noci se mi zdá, že řídím v běžném provozu menší nákladní vůz, který ale nemá volant, jen kus tyče místo něj. Později pak i běžný nový rodinný automobil (ve skutečnosti však vůbec neřídím). Snažím se v postranních uličkách popojíždět a držet se stranou těch hlavních.

Výklad snu

Škola – je symbolická pro návrat do let, kdy bylo třeba intenzivně se něčemu učit a připravovat se na nové úkoly a výzvy. Nyní nadchází opět období, kdy bude nutné vstřebávat informace a cvičit se v dovednostech. Avšak nejen ve snu, ale hlavně ve skutečnosti.

Navigační systém – zajímavý úkol s netradičním řešením. Ukazuje na potřebu lepší orientace ve světě. Život je pro snícího muže patrně potřeba lépe „vyznačit“ a zpřehlednit, aby se v něm vyznal.

Těhotná žena s obavami o zdraví dítěte – tato žena může velmi dobře znázorňovat mužovu ženskou stránku (i včetně rolí, které zastává v domácnosti). Je plodná a těhotná, což je jistě dobré. Avšak obavy o zdraví dítěte zdůrazňují úzkosti, které muže patrně trápí - „Budou výsledky snažení v jeho ženské roli skutečně dobré (zdravé)“? … „Přinese jeho vlastní ženská stránka to pravé ořechové“?

Řízení automobilu bez řádného volantu – ve skutečnosti muž neřídí žádná vozidla. To, že se této činnosti výjimečně zhostí ve snu, naznačuje, že se chce „chopit kormidla“ a ovládat lépe svůj život i přes překážky, které mu to znesnadňují (např. chybějící volant).

[ zpět ]