Výklad snu

Výklad snu o jízdě na kole

Snící: 19 let / muž / svobodný / sen z 1998

Popis snu

Poznámka:

Sen opět pochází z období, které je ve znamení očekávání rozchodu s přítelkyní snícího. Celá záležitost je dnes ovšem řešena trochu jinak něž posledně (výklad snu o svatebních šatech).

Děj:

Zdá se mi, že jedu na kole dlouhým údolím, nejprve z kopce, později po rovině. Ohlédnu se a uvidím lišku, která za mnou běží. Snažím se jet rychleji a rychleji, snad i letím a vznáším se několik centimetrů nad zemí. Mám pocit, že liška má vzteklinu a proto za mnou běží. Nemohu ji však za žádnou cenu ujet. Vytáhnu proto z kapsy sprej se slzným plynem a s prudkým otočením jej stříknu za sebe. Z nenadání je však zasažena moje přítelkyně, která se nečekaně objevila na kole těsně za mnou. Jsem si však naprosto jistý, že když jsem se před několika vteřinami otáčel, ještě vůbec nebyla v dohledu (na tak přehledné rovince by musela být vidět již dlouho předem!) Co se děje dál již nevím. .

Výklad snu

Již na první pohled mohu říci, že se jedná o typický sen s latentním sexuálním obsahem, dík jeho zjevným rysům: jízda (soulož) spojená s námahou zastupuje námahu spojenou se souloží, vznášení připomíná erekci a konečně stříknutí speje ejakulaci.

Za liškou, která pronásleduje snícího, se neskrývá nic jiného, než dívka, kterou se již nějaký čas snažil poznat blíže; dívka s příjmením Lišková. Sen mě opět staví do pohodlnější role, neboť se jí nesnažím jakkoliv přiblížit já, ale naopak ona honí mě (opět sexuální podtext). Zajímavý je také pocit, že liška má vzteklinu; dokonce mám dojem, že za mnou běží právě proto, že mne chce nakazitnakazit vzteklinounakazit nemocí, při které, pokud se nemýlím, dochází k nežádoucímu oslabení zdrženlivosti. Za obdobnou nemoc lze také dozajista chápat i nevěru. Běží za mnou tedy proto, že snícího chce nakazit  vzteklinou – nevěrou.

Přítelkyně, která se znenadání objevuje a je zasažena slzným plynem, ve mně vyvolává asociaci k situaci nevěry, která je popisována výše. Kdyby ta totiž opravdu zjistila (objevila), že ji jsem nevěrný, jistě by ji to velmi zranilo (zasažena) a je více než pravděpodobné, že by proto i plakala (slzný plyn). Celou věc lze ovšem zároveň chápat také tak, že se přítelkyni snažím slzným plynem takříkajíc „vyřadit ze hry“, paralyzovat.