Výklad snu

Výklad snu o svatebních šatech

Snící: 19 let / muž / svobodný / sen z 1998

Popis snu

Poznámka:

Následující sen se zdál v zimě, v bytě otce snícího, v době, kdy měl problémy ve vztahu s přítelkyní a kdy přemýšlel o rozchodu s ní.

Děj:

Jsem v bytě mého otce ve skoro prázdném obývacím pokoji. Chybí nábytek. Jedna stěna, kde původně stála televize, je obložena zrcadly tak, že vzniklo jedno velké a souvislé zrcadlo pokrývající celou stěnu. Já stojím vedle fotoaparátu upevněného na čtyřnožce. Po mém boku pózuje má přítelkyně oblečená ve svatebních šatech. Fotografuji náš společný obraz v zrcadle a smějeme se. Přítelkyně náhle mizí, přičemž není jasné jak. Běžím se podívat do předsíně, kde nacházím otevřeny vchodové dveře. Utíkám po schodišti, snad ještě vidím její stín a slyším její kroky (nejsem si však jistý).

Výklad snu

Předlohou pro děj snu se stal film, který snící zhlédl bezprostředně před tím, než jsem se uložil ke spánku. S pochopením jeho hlavní zápletky nalezneme paralely ke scénáři snu a když pak dosadíme skutečné postavy a souvislosti, pochopíme skrytý význam snu.

Popis filmu: Hlavní hrdina, herec Eric Roberts, má přítelkyni. Je profesionálním fotografem a pracuje momentálně pro policii. Rozhodne se zúčastnit fotografické soutěže a kontaktuje jednu atraktivní modelku. Navštíví ji v doprovodu své přítelkyně v jejím bytě a udělá s ní společně několik snímků ve svatebních šatech. E. Roberts se do modelky zamiluje a navazuje s ní důvěrnou známost. Jeho přítelkyně to zjistí a žárlí. Děj pokračuje dále klasicky v milostném trojúhelníku. Modelka je však nalezena zavražděná ve svatebních šatech v garáži. Podezření padá na E. Robertse, ale na závěr filmu vychází najevo, že skutečným vrahem je jeho žárlivá přítelkyně.

Sen nečiní nic jiného, než že snícího dosazuje na místo hlavního hrdiny, fotografa, a přítelkyni do role modelky ve svatebních šatech. Snaží se tak splnit mé tajné přání – rozejít se s ní; vše však ještě snícímu ulehčuje, jak to sen obvykle dělává, když jej staví do pasivní pozice. Modelka ve filmu je zavražděna, ve snu přítelkyně ve svatebních šatech náhle mizí, přičemž není jasné jak (Infantilní zpodobení smrti. Děti, jak známo, považují smrt za pouhé zmizení, ovšem i v běžném jazyce používáme pro smrt běžně obratu „člověk odešel“). Nemusí se s ní snící tedy rozcházet sám a je tak, díky snu, ušetřen oné nepříjemné situace, která je obvykle s rozchodem spojena.

Ve filmu se také objevuje jedna zvláštní scéna, ve které se E. Robers dívá na televizi a sleduje v ní přesnou kopii jeho včerejší hádky s oběma ženami, samozřejmě v podání jiných herců; prožívá jakési deja vu. Ovšem zároveň celý sen je také jakýmsi deja vu; je téměř totožným přehráním části včerejšího dne, resp. večera v podobě úryvku z viděného filmu. Zrcadlo slouží jako prostředek sebereflexe.

E. Roberts v jedné ze závěrečných částí filmu přemýšlí o sebevraždě, stojí naproti zrcadlové zdi s revolverem v ruce. Nakonec jím prudce mrští proti zrcadlu, ale to zbraň pohltí. Revolver je opět v jeho ruce, vše se mu jen „zdálo“. A tak se děj filmu stává „snem“.

Za poslední, tentokráte již vedlejší motivy, které také svým dílem mohly přispět k tomu, že sen za svůj vzor vybral právě večerní film, považuji fakt, že E. Roberts  je (přinejmenším v období kolem snu byl) jedním z menších hereckých idolů snícího. Ve spánku se tak splnilo přání, když byl snící dosazen do jeho role.

Konečně motiv svatby, která se nedaří, připomíná v obecné rovině neúspěšnou snahu o sjednocení vlastní niterné mužské a ženské stránky v životě snícího.