Výklad snu

Výklad snu o moři ze zlata

Snící: žena / svobodná

Popis snu

První sen:
S partnerem jsme letěli na nějaké desce a on se potom chtěl vykoupat. Rozhodl se, že skočí. Spíše se tak volně klouzal vzduchem, až dopadl jemně na hladinu. Divila jsem se, protože on  ve skutečnosti neumí plavat, byl úplně nadšený a najednou mi řekl, že ani neví jak, ale plavat umí. Skočila jsem za ním a také jsem tak volně plavala. Najednou se klidná a úplně čistá a průzračná voda rozbouřila. Byla to velká povodeň, ale voda nebyla vůbec špinavá. Najednou se přeměnila ve zlato. Byly to velké vlny zlata. Před námi se otevřela zem a to zlato do ní padalo ve velkých vlnách. Chtělo nás to sebou stáhnout, tak jsme se zachytli za nějakou desku, bylo to spíš síto, přes které jsme viděli. Po nějaké době se vše uklidnilo a mi jsme chtěli přejít hranice na Slovensko, protože jsme se chtěli jít podívat na zámek, který byl celý ze zlata. Nechtěli nás na hranicích pustit, protože jsme neměli pasy. Když jsme se bránili, že pasy nepotřebujeme! Říkali, že už je jiná doba a mi je potřebujeme. Potom jsme najednou šli po nějakém dlouhém mostě přes vodu a sen asi skončil, nebo si jej dále nepamatuji.

Poté, ještě se mi zdálo, že náš dvouletý syn padá ze schodů po hlavě dolů a já ho nemůžu chytit. Když dopadl, nic se mu nestalo. Probudila jsem se s hrůzou a moc jsem se o něj bála. V tu dobu byl u mých rodičů, tak jsem měla opravdu hrozně špatný pocit, ale ten jsem se raději snažila zahnat vzpomínkou na to zlato.
S partnerem žijeme tak tři roky spolu. Máme teď tak rok a půl velké finanční problémy. Máme hypotéku na dům a spousty dluhů. Práce se mému partnerovi moc nedaří, vše je závislé na financích. Já jsem momentálně na mateřské a jinak jsem zdravotní sestra, ale do práce se zatím nechystám.

Druhý sen:
Dnes v noci se mi zdálo, že mě někdo chce zabít a já jsem se celý sen někam schovávala. Ten Někdo mě chytil a hodil se mnou o zeď, ale nic se mi nestalo. Na pomoc mi přišel kamarád, kterého znám od dětství a měl zlomenou ruku. Někdo mu sundával sádru, ale měl špatně nůžky, tak ho poškrábal, potom jsem mu nůžky vzala a sádru jsem mu sundala. V tom snu mi říkal, ať neutíkám a nebojím se. Pak se sen přetrhl, protože mě vzbudil syn.

Nevím zda to dává nějaký smysl. Možná to vypadá, že mám nějaký strach, ale nepociťuji to v běžném životě. Snad z toho budete moudřejší Vy.

Výklad snu

Silné symboly: voda, létání, zlato a hranice
Pro uvedené sny je rozhodující několik motivů a to: voda, létání, zlato a hranice. Poutavé je, jak postupně ve snu vystupují, ztrácejí se a znova přicházejí na scénu. Zkusím s ohledem na ně sen převyprávět a zdůraznit jednotlivé související pasáže.

Přistání do vody
Pro počátek snu je příznačná situace vznášení se. Let na desce vzdáleně připomíná pohádkový let na kouzelném koberci. Samotný akt letu obvykle vyjadřuje touhu oprostit se od pozemských pout a bezstarostně se vznést. Vzhledem k životním okolnostem (finanční problémy), které popisujete, je toto vysvětlení nasnadě. Příjemné je vidět, že i ve snu jste bok po boku se svým partnerem a že tuto situaci prožíváte společně. Sen je v jistých ohledech místem pro splnění přání a pro kompenzaci toho, čeho se v životě člověku nedostává. To lze spatřovat nejhmatatelněji na zlatých vlnách. První moment, kdy zažíváte něco nového a nečekaného, je hladké přistání na vodní hladině. V tu chvíli zjistíte, že partner dokáže plavat, což ve skutečnosti neumí. Sen v tu chvíli začíná alespoň dočasně vytvářet přívětivější alternativu k bdělému životu.

Moře ze zlata
Moře představuje ohromný živel. Často symbolizuje naše nevědomí, tedy touhy a duševní procesy ukryté hluboko pod povrchem vědomí. Je tomu tak proto, že i v hluboké mořské vodě vidíme jen pár metrů pod povrch, a to, co se odehrává kilometry níže, v nás pouze vzbuzuje obdiv, zvědavost a respekt. Pokud se plavíte v takovém moři, které se změní ve zlaté rozbouřené vlny, pak je tu otázka, co hluboko uvnitř sebe nacházíte. Výklad může být dvojí. Poprvé, že zlato představuje především pozemské bohatství, kterého se Vám nedostává, a které po chvíli mizí v zemi. Místo, aby Vás moře světského bohatství (skutečného zlata) bouřlivě pohltilo a obklopilo, tak Vám s trochou nadsázky proklouzne mezi prsty a zmizí v zemi. Druhá možnost, jak na zlaté moře nahlížet, je vnímat je jako duševní potenciál (duševní bohatství). Alespoň ve snu tak máte možnost skutečně procítit strhující přítomnost schopností ukrytých hluboko ve Vás.

Hranice
V závěrečné části snu se s přítelem chcete dostat do zahraničí, konkrétně na Slovensko. Celníci Vás však nechtějí pustit. Pozoruhodné je, že v první části snu nebyly přítomny vůbec žádné hranice, naopak jen všude se rozprostírající vodní hladina. Nyní sen naopak přináší jasné vymezení. Pokud chcete spatřit zlatý zámek, musíte mít platné doklady. Místo strhujícího letu a vodního dobrodružství přichází jakési vystřízlivění (ne nadarmo celníci říkají, že je jiná doba). Už stojíte oběma nohama na pevné zemi a vidíte, jak to na světě chodí – jsou tu hranice a zákony. Zlato, které se jako neohraničená masa vsáklo před chvílí do země z ní nyní opět vyrostlo v podobě obytné budovy, přesněji zlatého zámku. Ten není ani bouřlivý, ani nestabilní, ani nebezpečný. Zdá se, že je stejně jako ve skutečnosti prostě jen nedostupný. Zlatý zámek je opět obrazovou metaforou světského či duchovního bohatství. Je reálný a hmatatelný a je možné, že se v něm jednoho dne jak ve snu tak ve skutečnosti zabydlíte.

Most přes řeku
Důležitý je konec snu, kdy jdete přes most. Most je vždy spojnicí mezi dvěma světy. Přemosťuje vodu, která byla v první části živelná a nyní byla zkrocena. Navíc most představuje přirozenou cestu přes jinak neprostupné hranice (samotná řeka, celníci na hranici). Most tak krásně a přirozeně slučuje dva rozdílné světy – ten ve vzduchu a na moři zcela bez hranic a ten pozemský s celníky a neprostupnými hranicemi.

Další sny
Další uvedené sny (Syn padá ze schodů, ale nic se mu nestalo. Někdo mě chytil a hodil se mnou o zeď, ale nic se mi nestalo) již nenesou tak silný symbolický náboj jako předchozí sen o zlatém moři. Společným jmenovatelem je pro ně úzkost o sebe či blízké a zjištění, že se vlastně nic nestalo. Pravděpodobně tento typ snů pramení z každodenních starostí a obav. Ty ve snu nacházejí své uplatnění a zároveň uklidňující odpovědi, že se vlastně nic nestalo.

Závěr
Sen o zlatém moři je pěknou ukázkou nahlédnutí do dějů hluboko uvnitř vlastního nitra. Je naplněn mnoha silnými symboly. Když plavete zlatým mořem s partnerem, je to podobné, jako byste při meditaci otvírala brány k dosud neznámým oblastem vlastního já. Samotné zlato je jako materiál příznačné pro ryzost. Je to nejdražší kov a symbolizuje tak cenný potenciál, který vyvěrá hluboko ve Vás a který je schopen doslova zaplavit Váš duševní svět. To, že jste schopna vnímat své nitro právě takovým způsobem, je nanejvýš pozitivní moment. Naznačuje, že tam někde uvnitř v sobě chováte zdroj ryzího duševního bohatství.