Výklad snu

Výklad snu o zastaveném čase

Snící: 27 let / muž / svobodný / sen z 08-2007

Popis snu

Prostředí a pocity:

Nákupní centrum, metro, množství lidí.

Děj:

Jdu s přítelkyní nákupním centrem. Slyším vzdálený výbuch nebo jinou nevšední událost. Čas se zastavuje. Lidé jsou doslova zamrzlí, vypadají jako sochy. Mám pocit, že mohu beztrestně této příležitosti využít. Vejdu do prvního obchodu a vezmu si luxusní hodinky z výlohy. Pokračujeme v chůzi. Čas se opět rozbíhá a lidé ožívají. Pokračujeme v chůzi do stanice metra. Zde je vidět dým a prasklá podlaha, ze které uniká pára pod tlakem. Nějaká havárie (zřejmě příčina výbuchu a zastaveného času). Jedna souprava je vykolejená. Nikdo se nezdá zraněn. Očekával bych, že uvidím paniku a metro bude mimo provoz. Lidé se však chovají spořádaně a další soupravy přijíždějí a odjíždějí. Chod metra zůstal neporušen.

Dodatek:

Předchozí sny téže noci pojednávaly o tom, jak jsem byl majitelem rozsáhlého pozemku, který jsem musel udržovat motorovou sekačkou. Tato činnost mě nebavila. Viděl jsem souboj mravenců s červy, snad právě při sekání trávy.

Výklad snu

Obecný výklad:

V předchozím snu téže noci je snící majitelem rozsáhlého pozemku, který však vyžaduje péči a nepřináší mu radost. V dalším snu se díky nepřirozenému sledu událostí a navíc nepoctivě stává majitelem luxusních hodinek. Společenské pozlátko v podobě zbytečného přepychu je tak snícímu bližší než pracné obstarávání skutečného jmění. Takovou skutečnost není třeba chápat negativně, sen vyjadřuje zpravidla přání a ne holou pravdu. Snící tak nejspíše není zastáncem životního postoje založeném na podvádění a bezpracném životu. Naopak v noci si pouze připouští k tělu i tu stránku své osobnosti, které takové praktiky nejsou cizí a vyrovnává se s ní (podvod byl přece následkem situace po výbuchu podzemních, tedy temných, sil snícího).

Příchod k metru, které bylo zasaženo výbuchem, je překvapivý v tom, že havarijní situace neovlivnila běžný provoz. Jakékoli havarijní situace ve snu nevěští nic dobrého. Zde výbuch páry představuje moment, kdy touhy uložené v podzemí nabouraly dopravní provoz, tedy chod života snícího. Přetlak nejníže uložených životních tužeb a pudových sil zasáhl přehledné životní patro a způsobil výpadek času. Začal ovlivňovat bdělý život. Tento konflikt se však po chvíli dostává pod kontrolu. Čas opět běží. Nejsou ztráty na životech a ani zranění. Provoz v metru funguje i přes zjevný dým a tryskající páru. Život jde takříkajíc dál, i když následky střetu vědomí a nevědomí jsou zjevné a lze je pociťovat (možná i v bdělém životě) jako život obtěžující.

Souboj mravenců s červy v předchozím snu opět připomíná kolizi mezi životním postojem založeném na poctivé a pracovité mravenčí píli a přístupu červa, který se rád schová a přiživí na cizím. Sen je tak scénou, kde se protrhává hranice mezi vědomím a nevědomím, dochází ke kolizi dvou životních názorů, v závěru zůstává život po střetu poznamenán nicméně funkční. Co snící pozoroval v prvním snu z povzdálí, souboj mravenců s červy, zažívá v dalším snu sám na vlastní kůži.

Konkrétní situace:

(bez bližšího popisu)

Závěrečná poznámka:

(neuvedena)