Výklad snu

Výklad snu o klukovi na parapetu

Snící: 53 let / muž / ženatý

Popis snu

Prostředí, pocity, děj:

Zdálo se mi, že jsem byl s jednou známou na výstavě nebo veletrhu (nevím, co to bylo, byly tam rozlehlé prázdné prostory), Drželi jsme se za ruce. Pak mi řekla, že mi chce něco ukázat z okna. Okno mělo vysoký parapet a na něm seděl malý kluk. Zeptal jsem se ho, jestli na chviličku sleze, nechtěl, tak jsem ho sundal a on se rozplakal. Vylezl jsem nahoru, ukazovala mi špičku nějakého kostela, ani nevím proč. Když jsem slezl, zjistil jsem, že mám strašně špinavé ruce. Řekl jsem si, že takhle se jí nemohu dotýkat a hledal jsem záchod, kde bych se mohl umýt. Nemohl jsem ho najít a pak jsem se probudil.

Výklad snu

Rozlehlé prázdné prostory – Sen je situován do blíže neurčených prázdných prostor nějaké haly. To samozřejmě není místo náhodné. Snící se drží za ruku s jistou ženou, kterou zná. Může zde být spatřován kontrast vnitřní prázdnoty a nevyplněného prostoru haly (snad metafora pocitu opravdové životní prázdnoty) a zároveň dotek blízké osoby, který naopak představuje východisko k hřejivému lidskému soucítění či jen naplňujícími blízkému kontaktu.

Okno a kluk na jeho parapetu – Známá žena nabádá snícího, aby se podíval z okna. Okno samo o sobě slouží k tomu, aby člověk získal větší rozhled po svém okolí. Aby tak říkajíc objevil nové obzory. Nehledě na to, že okno je běžným zdrojem světla, tedy energie, která se dostává do našich příbytků. Jenže v takovémto novém životním rozhledu brání snícímu malý kluk, tedy cosi nevyzrálého až dětinského. Velmi pravděpodobně se jedná o vlastní infantilní stránku snícího. Je proto dobré vědět, že každý muž má v sobě i ve zralém věku taky trochu i z malého kluka. Když nepomáhá dialog, odstraní snící svoji nevyzrálou část jednoduše z cesty. Zdá se, že si s ní neumí jinak dobře poradit. Zvláštní je, že se chlapce ve snu neujímá ženská postava. Té role pečovatelky jistě přísluší více, takříkajíc od přírody.

Špička kostela – Konečně je zřejmé k čemu celé to úsilí bylo. A zároveň vlastně není, protože sám snící neví, proč mu žena ukazuje špičku kostela. Tu můžeme zprvu považovat za falický symbol. Prázdné prostory a špička kostela k sexuální interpretaci vybízejí. Mnohem spíše však bude podstatné, že vidět špičku kostela znamená přibližně totéž, jako vidět špičku ledovce. Důležité je to, co zůstává skryto. A v případě kostela se jedná o jistý duchovní potenciál. A není to on sám ale právě žena, kdo snícímu ukazuje, že na obzoru existuje možnost obohacení vlastní bytosti o nové duchovní rozměry. Jaký chrám je však pod špičkou schovaný není prozatím jasné. A zda tento chrám může být pro snícího přínosnější než prázdná výstavní hala zůstává rovněž otázkou.

Špinavé ruce – Poté, když se snící dostal k výhledu na možné nové obzory, přichází nečekané zjištění, že se ve velké míře zašpinil. Jde patrně především o to, jakým způsobem se v celé situaci vypořádal s malým chlapečkem. I když zde není přímá spojovací linka v podobě příčiny a následku, intuice napovídá, že ušpinění bude nejspíš „odměnou“ snu za nesmířlivý postoj k malému klukovi. Toto ušpinění pak brání snícímu vnímat ženskou stránku tak blízce a tak intenzivně jako dříve (drželi se za ruce a nyní se nemohou ani dotknout). Snící však nemůže najít způsob nápravy (umytí rukou) a nezbývá mu tak nic jiného, než se probudit.

Nabíledni je tedy otázka, zda si příště nepřipustit k tělu více i svoji nedozrálou stránku a zkusit s ní vycházet jinak a lépe. Za zamyšlení také stojí pokusit se vnímat prostory za okny vlastní každodennosti jako potenciál pro odhalení nových duchovních rozměrů.