Výklad snu

Výklad snu o lokomotivě poháněné veslařem

Snící: 27 let / muž / svobodný / sen z 08-2007

Popis snu

Prostředí a pocity:

Lokomotiva

Děj:

Jel jsem v lokomotivě spolu se dvěma dalšími muži. Jeden z nich seděl u přístroje podobného veslařskému trenažéru. Pohyby svých paží, veslováním, dodával sílu celé lokomotivě. Míjeli jsme odstavné koleje, kde jiné lokomotivy chladly a upouštěly páru. Myslím, že jsme někde také zastavili.

Dodatek:

Předchozí sen téže noci pojednával o tom, jak jsem na cestě potkával různé druhy démonů lidského vzezření ovšem s výraznými rysy jako je popelavá nebo sytě zelená barva obličeje. Démony provázel strach. Jeden z nich byl snad démon mrtvých.

Výklad snu

Obecný výklad:

Lokomotiva je těžký stroj. Poháněná silou jednotlivce představuje poněkud nepatřičný až nadlidský výkon. Ve snu však taková nepatřičnost není zřejmá. Hledá se spíše odstavná kolej, kde by i tato lokomotiva mohla zchladnout a vypustit páru. To, že snící je vezen lokomotivou, připomíná, že jeho bdělá snaha je zakotvena v pevných kolejích, ze kterých lze jen těžko vybočit. Koleje bývají typické pro nutkavé jednání. Koleje tak představují buď stereotypem vyjeté životní koleje nebo také svazující omezení nalinkovaného života, za kterým může stát tlak společnosti, tlak rodiny, výchovy nebo jen snahy nevědomí hnát životní aktivitu jedním příliš omezeným směrem. Faktem a důležitým momentem je, že sám snící není přítomen bezprostředně ani u řízení lokomotivy, tedy stroje svého života, ale ani není tím, kdo lokomotivě dodává energii. Onu nadlidskou energii mu patrně dodává jeho vlastní nevědomí (veslař) a nutkavé touhy v něm uložené. Sám snící hledí ven a spíše přemýšlí, kde by lokomotivu nechal zchladnout. K tomu je však potřeba převzít kontrolu nad svým životem. Konec snu se zdá být pozitivní avšak je nejasný.

Démoni, kteří se objevují v předešlém snu, vyjadřují v krystalicky čisté podobě ztělesněný strach z temných stránek vlastního nevědomí, strach z neznáma. Mrtví lidé představují masu neživých. Stejně tak jako může být dotek krásné ženy nakažlivý svoji svůdností, může být dotek mrtvého nakažlivý svoji zkázou. Démoni rozhodně nevěští nic dobrého a snící ze setkání s nimi má oprávněný strach. Démonům patří podsvětí a podzemí a pokud se dostávají na zemský povrch, pak mohou nastat v životě těžké časy. Možná, že jsou v následujícím snu právě démoni odpovědni za sysifovské úsilí veslaře, který musí hnát kupředu lokomotivu. Pokud je tomu tak, pak je však dobře, že se vrátili zpět pod zem a jejich účinek zůstal pouze v podobě nutnosti sledovat vytyčené životní koleje.

Konkrétní situace:

Sen navazuje na bohatý materiál z dřívějších let, kdy dopravní tématika včetně kolejí byla častým motivem snů včetně křižovatek i havárií. Na rozdíl od dřívější doby je zde poprvé zřetelné spojení lidské síly se strojem a také směr k nějaké odstavné koleji. Jako by sen nabádal: „Tvůj život je jako pěkně rozjetá mašina. Nejlepší bude takový silný stroj zaparkovat a dát na chvíli někam z cesty.“

Závěrečná poznámka:

Sen se snícímu zdál v horách ve stanu v dešti a zimě. To samo může být příčinou pro to, aby ztížené podmínky pro spánek dovolily démonům vystoupit z podsvětí. Samotné podmínky však nejsou samy o sobě dost k tomu, aby se démoni objevili. Tito musí v nevědomí snícího nejprve existovat, musí být dostatečně na blízku a musí mít dostatek síly k tomu, aby se při takovýchto nepříznivých podmínkách dostali na povrch. Jako kontrastní příklad může sloužit sen kamarádky, která spala ve stanu hned vedle snícího. Této se téže noci zdál běžný klidný sen o přátelích, kteří s nimi na hory neodjeli společně.