Výklad snu

Výklad snu o nevěře

Snící: žena / svobodná

Popis snu

Poslední dobou se mi často zdá o přítelově nevěře. Sen se nikdy neopakuje, ale má podobný scénář nebo pointu.

První sen:
Jdu ke kamarádce na návštěvu a ta mi říká: Už se na to nemůžu dívat, tvůj přítel má oficiální milenku a všichni o tom vědí. Měla bys s tím něco udělat. Pozval si ji veřejně i na grilování. A choval se tam k ní jako k přítelkyni.

Poznámka: Nějak vím, že v tom snu mluvila o grilování, které se skutečně stalo. Ale bylo to grilování malých fotbalistů na kterém jsem byla a žádnou nevěru jsem nezaregistrovala.

Druhý sen:
Můj přítel přijíždí domu a v autě je několik osob včetně ženy. Líbá se s ní na rozloučenou. Když vystupuje z auta, ona ho začne orálně uspokojovat. Já se na to dívám a po chvíli vykřiknu ať se sbalí a odstěhuje.

Poznámka: Můj přítel občas po práci jede s kamarádem do hospody. Dá si domu auto a jedou jedním. On ho vždy přiveze. Tak se to stalo i tento večer co se mi zdál tento sen. Přijet jsem je ve skutečnosti neviděla.

Těch snů o nevěře se mi zdá hodně, někdy si je nemapatuju, ale jsem ráno hodně naštvaná. Samozřejmě mě to nutí přítele podezírat a možná zbytečně. Jsem hodně žárlivá, na víc jsem přítelovi byla nějakou dobu milenkou, než se s tehdejší slečnou rozešel. Je to znamení, že si mám dát pozor a nebo ho opustit. Nebo to má znamenat, že ho podezírám zbytečně.

Výklad snu

Situace z bdělého života prožívané ve snu znovu a jinak
Výše popsané sny jsou zvláštní svojí civilní povahou a jistou přímočarostí. Odlišují se od většiny snů, které oplývají bohatou vizuální symbolikou a které tak své pravé poselství halí do mnoha pestrobarevných masek a závojů. Dva uvedené sny o nevěře jsou naproti tomu velmi průzračné. Lze si jen těžko představit, že by se za scénou sledování intimního odcizení partnera s jinou ženou skrývalo cosi jiného než právě samotná nevěra. Důležitý je však fakt, že oba sny navazují na již prožité bdělé situace s tím, že je pozměňují. Grilování proběhlo podle všeho ve skutečnosti bez problémů, avšak ve snu je k tomuto zážitku dosazena zmínka o nevěře. Je to první semínko pochybností, zatím pouze vyslovené. Stejně tak i auto, ve kterém přítel večer přijíždí domů, neposkytuje ve skutečnosti zázemí milenkám, ale ve snu se ukazuje jako vhodný prostředek k zinscenování žárlivé scény. Zde je již ona pochybnost z prvního snu zcela potvrzena – přítel je nevěrník a zaslouží si okamžitý rozchod.

Zdroj žárlivosti a nevěry ve snu
Je třeba připomenout, že autorem snů není nikdo jiný než my sami. Proto i ona zmíněná „zinscenování“ snů nelze připisovat nikomu jinému než sobě. Ke slovu přichází většinou nevyřčená přání a odmítané myšlenky, souhrnně vzato jakési alter ego, které se příznačně někdy nazývá stín. Tyto stinné myšlenky nyní mají prostor se bezuzdně projevit a realizovat se bez jakékoli újmy na okolí. Vždyť je to vše přece jenom sen. Koho tedy vlastně obvinit z přítelovy nevěry? Možnosti jsou dvě – buď přítele samotného (sen je jakýmsi varovným znamením) nebo vlastní žárlivost (sen je pouze jevištěm pro vlastní niterné obavy a přání).

Sen jako varovné znamení
V prvním případě může být sen jakýmsi druhem proroctví. Je pravda, že ve snu se často projevují velmi hlasitě a viditelně signály, které v bdělosti nejsou příliš znatelné a které jsou proto opomíjeny. Sen proto může často dopředu ohlašovat nadcházející události, jako je například začínající nemoc nebo vznikající či zanikající citové pouto. Pokud Vám byl přítel nejprve milencem a teprve potom partnerem (měl tedy současně více žen), je nabíledni, že je v jeho schopnostech být nevěrný. Jestli se jedná o trvalý povahový rys nebo jen překonanou životní epizodu nelze samozřejmě vyčíst ze snu, ale posoudit jen s ohledem na jeho dlouhodobé chování a minulost.

Sen jako jeviště pro vlastní niterné obavy a přání
Druhá možnost, jak si vyložit přítelovu nevěru ve snu, směřuje do nitra vlastní duše. Je jasné, že ten, kdo byl již současným, případně i minulým, partnerem několikrát podveden, pojme oprávněné a nutkavé podezření a stane se žárlivým. Je tu však i možnost, že za žárlivostí nejsou špatné zkušenosti ale vlastní nepřiznané přání. Obdobně jako lidé, kteří sami trpí nadváhou, bedlivě sledují, kdo v okolí je na tom dobře či lépe s tělesnou hmotností, tak i lidé, kteří mají „hříšné“ myšlenky, je často přenášejí na druhé, místo aby si je přiznali sami. Silná žárlivost tak v některých  případech pramení odjinud, tedy z vlastního nitra a z potlačované touhy užívat si zakázaného ovoce. Nabízí se hned otázka, proč by ale sen v takovém případě do role nevěrníka vpravil přítele a ne přímo Vás. Bylo by přece jistě logičtější si v případě takové touhy užívat ve snu potěchy z nevěry sama. Pro odpověď je důležité, že se jedná o niternou potlačovanou touhu. Ta je vědomě nepřiznaná a ztvárněním snu se přenáší na okolí. Sen jakoby říká: „Podívej, co je ten můj nejbližší zač. Když takový může být on, proč ne i já.“ Dláždí se tak prvními krůčky (jednotlivými sny) cesta odmítaných myšlenek na vlastní nevěru směrem ke svědomí. Právě tak, aby tato touha mohla být jednou přiznána i vědomě a poté buď naplněna nebo odmítnuta.

Závěr
Dva krátké sny z dlouhé série snů o nevěře nemohou být vodítkem ke skutečnému rozuzlení otázky, jak naložit s partnerským vztahem. Jsou ale ideální příležitostí, jak nastavit skutečnosti zrcadlo. Pokud je ve Vašich snech dlouhodobě přítomna nevěra, je přítomna i ve Vašem životě – ať už pouze v podobě myšlenek nebo skutečných zážitků. Nyní je asi na místě věnovat dostatek času a energie zkoumání všech okolností, abyste se mohla sama rozhodnout, co za neutuchající snovou žárlivostí vězí. Může to být skutečná obava ze selhání Vašeho přítele. Důvod k takové obavě jistě mít můžete, vzhledem k tomu, jak Váš společný vztah započal. I s takovými obavami se jistě dá žít a jen čas může ukázat, zda jsou opodstatněné. Na druhou stranu je otázka, zda jste podobné stavy žárlivosti  nezakoušela a nepozorovala na sobě i dříve s předchozími partnery. Pokud by tomu tak bylo, pak stojí za zvážení i druhá možnost, tedy že žárlivost může pramenit z Vaší vlastní nepřiznané touhy. První důvod je však nasnadě a je velmi pravděpodobným vysvětlením celé série snů o nevěře. Ona druhá možnost je méně pravděpodobná a je spíše vodítkem k uvažování o vlastnostech, které jsou Vám povahově dány.