Výklad snu

Výklad snu o cestě ulicí Úvoz s kočárkem na konci

Snící: 30 let / žena / vdaná / dítě / sen z 08-2007

Popis snu

Prostředí a pocity:

Prázdná ulice.

Děj:

Zdálo se mi o mém otci, se kterým už mnoho let nemluvím. Šli jsme spolu po ulici - tady v Brně, konkrétně po Úvoze. A on nesl krabičku a v ní měl takové ty malé poklady co si děti schovávají jako odznáčky a nálepky a obrázky a tak. A šli jsme po té ulici a on vždycky potkal někoho známého a každému nabízel ty odznáčky a tak. Nakonec jsme uviděli stát uprostřed chodníku kočár a v něm spalo miminko. Tak jsem mu řekla: Opatrně ať to miminko nevzbudíme. A on začal do toho kočáru mlátit a žduchat a schválně začal křičet až ta holčička začala křičet. A já ho chytla pod krkem a začala jsem ho bít a křičela jsem na něj jak se to chová... no a pak jsem se probudila.

Dodatek:

S otcem se ve skutečnosti nebavíme. Nejzajímavější na tom je že se mi o něm nikdy nezdává. A ráno jsem u snídaně s Novou zjistila že je dnes 20. srpna - tudíž že má narozeniny.

 • Úvoz je šikmý - šli jste nahoru nebo dolů?
  • Snící odpovídá: „Nahoru.“
 • Otec vypadal jak? Tedy ptám se proto, že říkáš, že se spolu nebavíte. Vypadl jako když jsi ho naposledy viděla nebo třeba trochu jinak?
  • Snící odpovídá: „Vypadal jako když jsem ho viděla naposledy. Jenom se choval divně - jako malý děcko... „
 • Jezdily tam auta? Bylo to ráno nebo večer?
  • Snící odpovídá: „Auta nejezdily. Svítilo sluníčko a bylo pěkně. Asi bylo poledne nebo tak nějak.“
 • A co Ti známí, co je potkáváte? Znáš je?
  • Snící odpovídá: „Ne, byli to jenom jeho přátelé, a všechno byli muži“

Výklad snu

Obecný výklad:

Pro začátek je dobré vědět, že rodiče ve snu nemusí nutně představovat rodiče jako takové, ale mohou být ztělesněním "mužství" a "ženství", které nás bezprostředně ovlivnilo. Sen v podstatě navazuje na bdělý život a nějak jej rozvíjí nebo dokresluje. V tomto případě je poměrně zjevné, že se v něm odráží významné rodinné nesnáze s manželem snící, který je samozřejmě zároveň otcem jejich společné dcerky. Řekněme, že otec ve snu ztělesňuje prostě ono „mužství“" a „otcovství“ které snící ženu obklopuje a které důvěrně zná. To ji v poslední době  docela zklamalo. To, že stoupá po ulici vzhůru, je něco jako cesta životem. Stoupání jako zrání a životní vývoj. Jenže místo toho, aby mužství a otcovství, které snící provází, mělo podobu dospělou, chová se nepatřičně dětsky. Nahoře na cestě je poměrně příznačně symbolicky vidět dítě jako vrchol životní cesty. Poklad, který mužství střeží cestou, jsou jen dětské cetky. Mužství je nedospělé a nevyzrálé, což se naplno projeví až na samém vrcholu. Pravá podstata mužství se zdá být nepatřičná pro otcovskou roli a selhává naplno. Sen vyjadřuje jasnou a zřejmou obavu, která ve snu končí konfliktem. To není ideální, což si uvědomila i bdělejší stránka snící a probudila ji.

To, že otec ve snu potkával samé muže, je asi jen dokladem faktu, že zmiňované mužství není schopno překročit samo sebe, že není schopno oslovit a navázat dialog jak se snící ženou, tak s dítětem. Tedy jednoduše – nevyzrálo.

Konkrétní situace:

(bez bližšího popisu)

Závěrečná poznámka:

Že má otec ve skutečnosti právě narozeniny a že snící ženě se o něm zdálo, může být docela výmluvná souvislost. Lidské nevědomí řídí život přinejmenším stejně jako vědomí a jistě alespoň nevědomě má jeho narozeniny zafixované v paměti.