Výklad snu

Výklad snu o vyloupení obchodu

Snící: 37 let / muž / ženatý

Popis snu

Prostředí, pocity, děj:

Je podvečer. Rozhodl jsem se vykrást obchod s hudbou a filmy. Pomáhá mi asi i komplic, který ale po čase nenápadně mizí. S pistolí donutím prodavačku, aby mi vydala peníze z pokladny. Přehrabuji se krabicí s DVD, která stojí vedle pokladny. Zaujme mě kolekce se čtyřmi díly Vinnetoua, kde první díl je rozbalený. Někdo ho asi vrátil do obchodu. Nejde odejít dveřmi, tak se snažíme prchnout zadním vchodem, který vede do bytové části. Tam vyrušíme spícího majitele. Prchám dál po ulici s prodavačkou jako rukojmí v domnění, že policie už byla informována. U nedaleké nádražní stanice ji propouštím, prosím o shovívavost a chci odjet vlakem do Prahy, kde si změním vizáž.

Výklad snu

Sen pěkným způsobem ztvárňuje situaci, kdy se snící zotavuje z nemoci a podvědomě tuší, že bude vhodné nasměrovat životní energii jinam, než doposud.

Vyloupení obchodu – úžasná metafora pro to, jak energii (v tomto případě potenciál ve formě peněz v pokladně) „vybrat“, odnést a přesměrovat jinam. Investovat do hudby a filmů se obrazně řečeno nevyplatí, jsou zřejmě na obzoru důležitější životní cíle (děti, pasivní odpočinek, sport, příroda atd.) Snící chce na konci odjet do Prahy, kde si má změnit identitu, tedy i životní styl. Není však jasné, co se přesně bude dít – snící sám neví, kam se ubírat, zatím jen „prchá“. Vše je však ve snu zbytečně násilné. Ve skutečnosti je vhodné provést takovou změnu pozvolna a nenuceně.

Vinnetou – předchozí den se snící dozvěděl, že se jeho synovi nelíbil film Vinnetou. Překvapilo ho to, protože jemu se v mládí líbil. Ve snu se objevuje jako součást kolekce, kde tento film někdo do obchodu vrátil. Ostatní díly zůstávají nerozbaleny – třeba se ještě synovi jednou zalíbí.

Žena ohrožená pistolí – zbraň ohrožující ženu může být nahlížena jako sexuální narážka, ale v kontextu snu se nezdá být příliš významným prvekem.

[ zpět ]