Výklad snu

Výklad snu o přijímacím pohovoru

Snící: 27 let / žena / svobodná / sen z 08-2007

Popis snu

Prostředí a pocity:

Přijímací pohovor.

Děj:

Odjela jsem do Prahy k přijímacímu řízení na místo dietní sestry. Proběhl pohovor s hlavní sestrou. Byla oblečena v modré uniformě, která se dnes již nenosí, s bílým čepečkem na hlavě. U pohovoru jsem uspěla, ale nakonec jsem řekla, že bych raději dělala ekonomiku než dietní sestru. Nějaký mladý doktor v bílém oblečení mně řekl, že mi pomůže, abych v oné nemocnici mohla zůstat.

Dodatek:

Následující sen téže noci pojednával o tom, jak jsem navštívila základní školu, kde probíhaly dny otevřených dveří. Škola vypadala téměř jako za starých časů. Ve škole jsem potkala vlastního bratra. Seděl v brýlích u stolu s dívkou s brýlemi, se zamilovanými pohledy se drželi za ruce, ačkoliv byl můj bratr v této chvíli ve skutečnosti už ženatý a měl malou dcerku.

Výklad snu

Obecný výklad:

Praha ve snu představuje místo daleko od domova. Možná též místo příznačné pro příležitost a šanci. Snící dosahuje úspěchu při pohovoru. Není však se získanou úlohou dietní sestry spokojena. Chtěla by raději dělat ekonomiku. Sen tak naznačuje, že úloha zdravotní sestry, tedy životní úloha snící spojená s péčí, obětavostí a starostlivostí, byla úspěšně přijata okolím. Uspěla při pohovoru. Snící touží po rozvinutí své osobnosti ovšem dalším směrem, a to k vlastnostem jako je rozvážnost a prozíravost, která je zastoupena ekonomickým pracovním zařazením. K tomu jí přislíbil pomoci neznámý doktor. V neznámém doktorovi je možné spatřovat mužský potenciál snící osoby, který Jung nazývá animus. Právě od svého vlastního mužnějšího potenciálu očekává v bdělém životě snící v budoucnu pomoc. Naopak hlavní sestra, podle Junga viděna jako anima, zhodnotila dosavadní vývoj ženského potenciálu jako dobrý a dostačující.

Konkrétní situace:

Snící se předešlého dne od přítele dozvěděla, že by měla být dochvilnější a méně lehkovážná. Zde lze najít možné stopy pro nabádání snu k rozvoji dalších schopností příznačných většinou pro mužskou část populace. 

Závěrečná poznámka:

Ve druhém snu se objevuje skutečný bratr, díky kterému lze roli zdravotní sestry vidět též jako roli sestry v bdělém životě. Vzhledem k tomu, že snící v životě skutečně vykonávala nejprve práci dietní sestry a poté práci ekonomického zaměření, lze sen vidět Freudovým způsobem jako regresi, tedy návrat do dřívějších let, kde vznikaly jednotlivé problémy snící. Dříve měla snící větší potřebu odejít z domu a vzdálená Praha ve snu se nabízí jako splnění takového přání. Druhý sen, kdy se objevuje základní škola pouze potvrzuje regresivní tendenci, protože zde dochází k návratu do ještě vzdálenější minulosti. A na závěr spekulativní domněnka: Bratr a dívka s brýlemi, kteří sedí společně u jednoho stolu ruku v ruce, by mohli symbolizovat dovršení dialogu mezi mužským a ženským potenciálem, animem a animou z prvního snu. Brýle u ženy většinou totiž působí dojmem přesného technického smýšlení, a protože bratr rovněž nosí brýle, vytváří obraz dvojice urovnaný celistvý dojem.