Výklad snu

Sen o mořské panně a sen o praní prádla

Snící: 21 let / žena / svobodná

Popis snu

Prostředí, pocity, děj:

Sen o reklamní akci praní prádla: Zdálo se mi, že jsem byla na nějaký akci. Bylo tam lidí tak akorát, ani ne málo ani hodně. Předváděli se tam nějaký čistící prostředky, prášky na praní a vše, co s čistěním souvisí. Vždycky předváděli nějakej čistící prostředek, třeba prací prášek Ariel. Když prádlo dopralo, vyskočil z pračky člověk oblečenej jako Ariel (od hlavy až k patě v igelitovém pytli Ariel) takovej reklamní maskot a řekl, že tomu se říká: „BÝT VE SPRÁVNOU DOBU NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ“ a že proto je to tak krásně čisté. Takto to probíhalo asi třikrát s různejma čistícíma prostředkama a vždy tam byla ta věta: „Být ve správnou dobu na správném místě.“ Pak ještě vím, že se tam někdo houpal na židli. A jinak si už nic nepamatuji. Ta věta byla první, na co jsem si vzpomněla „Být ve správnou dobu na správném místě.“

Sen o mořské panně: Tak dnes se mi zdálo, že jsme s nějakou bandou lidí šli k někomu na návštěvu. Ale opravdu úplně náhodně. Šli jsme po ulici a řekli si, že sem půjdeme na návštěvu. Bydlela tam nějaká paní, cvičila taj či nebo co si. Pak jsem se ocitla ve vaně jako mořská pana. Měla jsem krásnou zelenou třpytivou ploutev a jen takové zelené a třpytivé listy na prsou. Nějaká žena si vlezla ke mě do té vany a pustila sprchu a celou tu mořskou panu ze mě pomalinku spláchla.

Výklad snu

Očista ducha i těla – symbol touhy po vnitřním přerodu
Další dva sny jsou si vzájemně tematicky blízké a zároveň jsou již svoji atmosférou vzdáleny snu prvnímu. Společné pro oba sny je motiv čištění. Nejprve se jedná o čištění prádla, posléze o tělesné „očištění“ od jakési panenskosti. To, co původně vykonává prací prostředek a hrubá mechanická síla pračky, je v dalším snu nahrazeno jemným tělesným dotekem a lidskou blízkostí. Je to krásný přechod od nelidské (mechanické) podoby přeměny k jistě mnohem příjemnější formě, kterou poskytuje teplý lidský dotek. Samotný akt praní špinavého prádla dobře navazuje na setkání s (ne)mrtvými přízraky v prvním snu. Přízraky jsou nyní ty tam (i když je otázka, na jak dlouho) a co po nich obrazně zbylo, je hromada špinavého prádla. Jak si s takovým prádlem poradit se snící dozvídá na reklamním semináři. Už zde je náznak osobní očisty, a to právě v momentě, kdy přímo z pračky vyskočí člověk. Je vhodné chápat tuto symboliku nejen tělesně, ale především s duchovním podtextem. Jedná se o očistu ducha od tíživých zážitků, od minulosti. To, co je zprvu nejasně jen exkurzí o vhodných způsobech praní prádla, se záhy stává velmi intimním a osobním prožitkem přerodu od panenské nevědomosti směrem k dospělému lidskému bytí. Z mořské panny se stává žena — plnohodnotný člověk, který může být plodný. S plodností se zároveň nemyslí pouze schopnost reprodukce, ale i tvůrčí schopnosti ve všech oblastech života, tedy schopnost vytvářet každodenní i výsostně umělecké hodnoty, schopnost obohacovat své okolí a bližní svým konáním a i svoji pouhou přítomností. Očista ducha i těla je zde symbolem touhy po vnitřním přerodu k plnohodnotné dospělosti. I zde lze proto navázat na první sen. Kvality dětství a nedospělosti jsou velmi podobné panenské neposkvrněnosti. Být nezralým dítětem je tak podobné, jako být mořskou pannou. Hromadně sdílené reklamní klišé (Být ve správnou dobu na správném místě) není příliš důvěryhodné a nehodí se pro opravdové řešení životních situací. Jedině živá osoba z masa a kostí může být pomocníkem k takové proměně. Ostatně ani místo, kde se proměna odehrává, není náhodné. Vana plná vody připomíná prenatální období, kdy se každý člověk rodí z pohodlí plodové vody. Ne nadarmo převzala církev tento symbol vody při křtu právě jako připomenutí narození a tedy i současného duchovního přerodu k pravé víře. Voda tak doprovází duchovní prozření. Cvičitelka taj či je předstupněm nalezení pomoci v touze po pravé přeměně. Tu pravou pomoc pak poskytuje neznámá žena, která vstoupí do vany jako pomocnice. Je to velmi důležitý moment. Snící by teoreticky mohla panenskost smýt ze sebe sama, mohl by jí pomoci i muž, ale v tomto případě je to právě žena. Sen jako by vyzýval, aby

Přítomnost spousty lidí
Mezi zajímavé momenty patří i fakt, že ve větší části popsaných snů je přítomno velké množství lidí (...s rodinou v pokoji, ...na skupinové reklamní prezentaci, ...s bandou lidí na návštěvě), mezi kterými se snící sama někdy doslova ztrácí (všude byly zácpy a nějaká sláva). Až na závěrečný moment intimity ve vaně je všude plno lidí. Přítomnost tolika blízkých i neznámých lidí může částečně vyrovnávat nedostatečné sebevědomí, resp. představu, že by v životě snící řešila věci rázně sama a bez ohledu na druhé, možná i bez pomoci druhých. Dalším důvodem pro přítomnost tolika lidí ve snu může být i častá opuštěnost. Snící nyní žije v novém místě a je přes den často sama ve velkém domě. Mnoho lidí ve snu pak působí jako vyplněním prázdnoty, která na snící doléhá přes den.

Závěr
Tři popsané sny představují omezenou leč velmi zajímavou exkurzi do snového světa osoby, která touží po vnitřním vývoji a zároveň cítí, jak se jí „bláto z minulosti“ lepí na podrážky bot. Mnoho je vyřčeno v náznacích. Zřetelnější jsou pak momenty související se školou a proměna z mořské panny na lidskou „normální“ dívku. Je zřejmé, že tyto tři sny jsou součástí velmi dlouhé série snů, jejichž obsah vyjadřuje snahu vypořádat se s resty minulosti tu více tu méně naléhavěji, právě podle aktuální životní situace a psychického rozpoložení. Moment proměny z mořské panny ve snu posledním působí velmi příjemným a pozitivním dojmem a tvoří naprostý protipól ke snu prvnímu. Snová mini série tak nabízí pěkně barevnou paletu situací, díky kterým lze rozpoznat i pravý charakter snící: v jednání mírně pasivní, rozprostřený v mnoha náladách a se silnou mladistvou touhou po vývoji. Je více než jisté, že právě tato touha po proměně bude nabývat v budoucnu ještě mnoha podob, bude se zpřesňovat a jistě najde úspěšného naplnění v plnohodnotném životě.