Výklad snu

Carl Gustav Jung

Závěr

Zapisování snu

Jung doporučoval zapisování vlastních snů a jejich obohacování vlastními asociacemi a poznámkami a pokud možno, nabádal své klienty k tomu, aby své sny interpretovali sami. Freud naopak zapisování snu nedoporučoval s tím, že jsou tak připravovány o spontaneitu. Jung věřil, že při vlastním zápisu a obohacování snu o asociace a výklad dochází k pozitivnímu vnitřnímu vývoji snícího. A právě tímto nikdy nepřestávajícím vývojem je tzv. „individuace“, proces našeho zrání k jedinečnosti.

Sen a individuace

Individuace je snahou o uvědomování a naplnění našich duševních vlastností a možností. Jedná se o neustálý celoživotní proces. Dobré může někdy překážet lepšímu. I když jsme dosáhli určitého poznání a místa na světě, neměli bychom ustrnout bez pokusů o další niterný rozvoj. Proto nás sen vždy může připravovat na další životní stádium. Sen pomáhá našemu vnitřnímu rozvoji tak, že připravuje zkušební půdu pro naše budoucí rozhodnutí a poskytuje bezpečný prostor pro jakékoli experimenty. Sen tak slouží k nacvičování a přípravě v nevědomí, která má pomoci dosáhnout vědomého úspěchu v bdělém životě. Možnosti každého z nás jsou však zcela rozdílné. A proto odpověď na onu základní otázku „co bych měl dělat, pokud mám právě takové nebo onaké sny“ zní: dělejte jen to, co je ve vašich silách.