Výklad snu

Sigmund Freud

Sexuální symbolika ve snu

Procházím se na nějakém místě, nepochybně je to Prátr, neboť je vidět Rotundu. Před ní je menší stavba, ke které je připoután balón. Ten se zdá být značně ochablý. Otec se mě ptá, k čemu to je. Jsem překvapen, ale vysvětluji mu to. Pak přicházím do dvora, kde je rozprostřena velká plechová deska […] Z tohoto dvora vedou schody dolů do dolu, jehož stěny jsou měkce vypolštářovány podobně jako kožené křeslo. Na konci tohoto dolu je plošina a potom začíná další důl.

Ukázkový sen se sexuální symbolikou není snad třeba ani příliš analyzovat. Splasklý balón ukazuje na impotenci snícího. Důl pak představuje ženské genitálie. Protože Freud očekával ve snech především zahalenou sexuální tématiku, lze v jeho výkladech pozorovat významné a často se opakující symboly pohlavních orgánů a soulože. Jejich výčet je opravdu mnohostranný: Objekty zastupující penis (falické) poznáme podle toho, že jsou ostré, špičaté, nebo protáhlé a vystupují z okolí. Možnými náhražkami penisu jsou ve snech třeba deštníky, nože, střelné zbraně nebo fontány. Vagína je pro změnu skryta v dutých předmětech jako jsou krabice. Ztráta zubů, ruky, upadlé kolo automobilu, ostříhání vlasů a podobné ztráty jsou symbolické pro kastraci, resp. strach z ní. Tanec, chůze do schodů, jízda na koni, jízda výtahem nahoru a dolů, létání, lezení po žebříku, to vše jsou typické činnosti za kterými lze hledat pohlavní styk. Divoká zvířata zastupují naši sexuální vášeň. Policisté, učitelé a kněží symbolizují otce. Zdravotní sestřička nebo královna pro změnu matku. Sklep je pak místem zahalujícím naše nevědomí. Tolik v krátkosti k typickým snovým symbolům. Sám Freud bral ovšem v úvahu, že každý předmět ve snu může být prostě i sám sebou. Takže i taková židle ve snu, může nakonec představovat prostě a jednoduše obyčejnou židli.