Výklad snu

Calvin Hall

Sny a životní styl

Sen vyjadřuje bdělou osobnost snícího

Podle Freuda byla denní rezidua (pozůstatky denních událostí) pro sen pouze materiálem vhodným k projekci našich přání z období dětství. Pro Junga rovněž každodenní sny s běžnými náměty nepředstavují onen podstatný a důležitý materiál. Pro Halla je tomu právě naopak.

Jako příklad poslouží snové série dvou mladých Američanů, které Hall podrobil analýze. První, William, byl citlivý mladý hudebník s nepříliš dynamickým životním stylem. William    byl ostýchavý a obával se dívek. Druhý, Gene, byl proti tomu pragmatický sportovec, který rád soutěžil, lovil a rybařil. Rozdílnost bdělého života tedy spočívá v tom, že William představuje pasivní způsob života a Gene naopak překypuje energií. To je však jasně znát i v jejich snech. William například snil:

Šel jsem na plovárnu s mojí matkou. Seděli jsme na lavičce a dívali se, jak několik dívek plave. Jedna z nich byla velmi atraktivní, ale nakonec neprošla kolem mě.

Obdobný sen měl i Gene:

Plaval jsem s přítelkyní. Hráli jsme si ve vodě, potápěli se vzájemně. Cítil jsem její sportovní tělo, když jsme se líbali.

V dalších šesti snech William jede v autě, ale pouze jednou z toho auto sám řídí. Je pouze pasažér na zadním sedadle a obecně vzato pouze přihlíží, zatímco jiní v jeho snech vykonávají rozmanité aktivity. Gene je naproti tomu vykonává usilovné aktivity v třinácti z jeho dalších čtrnácti snů. Zápasí, leze po útesu, lyžuje atd.

Na základě velkého počtu snů byl Hall schopen odhadnout povahu snícího. Jistý obchodník zaslal Hallovi stovku snů, ve kterých se nápadně často objevovalo ženské oblečení. Ukázalo se, že tento muž je skutečně travestita. 

Hall se rovněž věnoval srovnání snů mužů a žen. Zjistil, že ženy jsou ve snech typicky pasivní (sedí, pozorují, mluví atd.) Naproti tomu jsou muži více aktivní (běží, řídí, plavou atd.)  Toto konstatování lze brát samozřejmě s rezervou. Nicméně je pravda, že třeba motiv zápasu se lvem či jinou dravou šelmou lze najít ve snu ženy pouze velmi zřídka.

Dalším zajímavým momentem je zjištění, že ve snech mužů se vyskytuje dvakrát tolik mužských osob než ženských. Naopak v ženských snech je tento poměr vyrovnán 1:1. Tento rozdíl je dle statistik patrný už u dětí od věku šesti let. Hall se domníval, že je to způsobeno mužskou přirozeností zabývat se vlastní mužskou konkurencí. Další výzkumy ukázaly, že agresivita je ve snech mužů namířena opět převážně proti mužům, zatímco ve snech žen směřuje agresivita spíše mezi muže a ženu. Muži ve svých snech také vykazují více zjevné sexuální aktivity než ženy, které častěji hrají roli matky nebo partnerky.