Výklad snu

Medard Boss

Kritika teorií výkladu snu

Pokud lze u Bosse vybrat jednu věc, kterou brilantně vynikal, byla to především kritika jeho předchůdců. Velmi trefnou metaforou podal vysvětlení současné a bezpochyby i budoucí situace, kdy vědci nejsou schopni shodnout se na jednotném stanovisku ve věci výkladu snů. Boss říká:

„Badatelé jsou slepci, kteří se pokoušejí poznat bytí slona, přičemž každý z nich ohmatává jinou část sloního těla. Jeden nohu považuje za sloup, druhý ocas za střapec.“
Boss, M.: Včera večer se mi zdálo, Triton, Praha 2002

Pro Freuda nemá Boss příliš pochopení z jednoduchého důvodu, protože se domnívá, že Freud své pacienty podvádí, když přisuzuje jejich snům nějaký skrytý obsah neodpovídající obsahu zjevnému. Boss se tak od Freuda i od Junga odlišuje zásadně tím, že popírá existenci nevědomí. Dalo by se tak očekávat, že Boss ocení statistickou metodu, kterou zavedl Hall. Zde pro změnu Boss Hallovi vytýká, že statistická analýza je pouze pokusem převést problém z lehátka do počítače. Dodává, že co je kvantifikovatelné, zdá se být vždy pravdivějším než to, co lze chápat jen kvalitativně. Zda je taková kritika oprávněná, je na vlastním zvážení každého čtenáře.